Onderzoek belijning fietspaden

Samen met de gemeenten Utrecht, De Bilt, Zeist en Soest onderzoekt de provincie Utrecht het effect van belijning op fietspaden. Het doel van dit onderzoek is om fietspaden veiliger en comfortabeler te maken.

De enquetes van de voor- en nameting zijn inmiddels gesloten. U heeft deze  in grote aantallen ingevuld. Hartelijk dank hiervoor!

Inmiddels zijn de prijzen,  e-reader of  polaroid camera, uitgereikt.

De enquêtes zijn gesloten, hartelijk dank voor het invullen!

Het onderzoek bestaat uit een voor- en een nameting. Tijdens de voormeting (in maart) onderzochten wij de ervaringen van weggebruikers met de toenmalige situatie, dus nog zonder de nieuwe belijning.  In april is de nieuwe belijning aangebracht. Alleen op de Soestdijkseweg Zuid is geen nieuwe belijning aangebracht omdat dit een controle traject is, waarmee we resultaten van de proeftrajecten met de nieuwe wegmarkering willen vergelijken.

Meer informatie over het onderzoek
De provincie Utrecht streeft ernaar om het fietsen in de provincie vlot, veilig en comfortabel te maken. Bijvoorbeeld door samen met gemeenten doorgaande fietsroutes te ontwikkelen en fietspaden verkeersveiliger te maken. Om te zien of de maatregelen goed werken, is het nodig om bij weggebruikers na te gaan hoe zij deze maatregelen ervaren. Het toepassen van andere belijning op fietspaden, is zo’n maatregel.

Naast de enquête, heeft er  onderzoek plaatsgevonden op het fietspad zelf. Camera’s registreerden de positie van fietsers, maar ook van auto’s (bij kruisingen) op het wegdek. Om de privacy te waarborgen, worden de weggebruikers automatisch onherkenbaar in beeld gebracht. Vanzelfsprekend gebruiken wij deze beelden alleen voor dit onderzoek en worden de beelden naderhand vernietigd. Al deze onderzoeken samen moeten een goed beeld geven van de ervaringen van de weggebruiker met de toekomstige nieuwe belijning.

Heeft u nog vragen n.a.v. de proef, dan kunt u contact opnemen via info@mijnfietspad.nl

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van: