Enquête fietspad Noord-Willemskanaal

Foto gemaakt door 050fietsstad

Op het fietspad langs het Noord-Willemskanaal tussen Groningen en Haren is eind augustus 2020 de campagne ‘We hebben oog voor elkaar’ gestart. De provincies Groningen en Drenthe evalueren deze campagne en uw ervaringen op het fietspad. Hiervoor is enquete onderzoek uitgevoerd. Deze enquete is inmiddels gesloten.

Circa 250 respondenten, die tussen 26 augustus en 28 september 2020 hier hebben gereden of gelopen, hebben de enquete ingevuld.

Hartelijk dank hiervoor!

Campagne en onderzoek

De gebruikers van dit pad verschillen nogal van elkaar. Je komt er wandelaars en hardlopers tegen, fietsers op snelle speed pedelecs, racefietsen, snorfietsen, elektrische fietsen, ‘gewone’ fietsen en fietsende coaches van de roeiers in het kanaal. Ondanks deze verschillen willen we ervoor zorgen dat iedereen op een prettige en veilige manier gebruik kan blijven maken van hetzelfde fietspad. Daarom is de campagne ‘We hebben oog voor elkaar’ op dit fietspad bedacht.

 

Fietsvriendelijke provincie

In 2018 is het fietspad tussen de A28 en het Noord-Willemskanaal opnieuw aangelegd. Het gaat onderdeel uitmaken van de nieuwe Doorfietsroute Groningen – Assen. Doorfietsroutes in de regio Groningen-Assen zijn fietspaden met weinig of geen verkeerslichten en zoveel mogelijk voorrang op kruispunten. Deze brede en comfortabele fietspaden worden goed onderhouden en worden in de winter als eerste sneeuw- en ijsvrij gemaakt. In Groningen willen we een fietsvriendelijke provincie zijn en blijven. Dit doen we onder andere door het zo aantrekkelijk mogelijk te maken om de fiets te pakken. Lekker doorfietsen? Neem een doorfietsroute, een snelle verbinding tussen dorp en stad!

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van: